2.12.16

"Gospodari prstenova"

Svojom novom muzičkom numerom GOSPODARI PRSTENOVA - VIS PG želi da još jednim eksplicitnim tekstom ukaže na trenutne razlike u mišljenjima, poremećenim sistemima vrednosti, kao i na različitom pristupu životu pojedinaca, koji se u današnje vreme sveo na panično pribavljanje novca, bez obzira na cenu i posledice. 
Poruka refrena - "DAJTE DA ZAMENIMO DRESOVE, PA DA VIDITE KAKO JE", je svojevrstan apel onima koji današnji brz i surov način života, vide samo sa jedne strane medalje.